POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich 4PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach gromadzi, wykorzystuje i chroni Twoje dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich 4PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach gromadzi, wykorzystuje i chroni Twoje dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. zapis na webinar - celem przetwarzania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie webinarium. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a;
 2. Newsletter - celem przetwarzania danych jest przesyłanie przez Administratora informacji handlowych dotyczących jego oferty oraz materiałów promocyjnych. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a oraz f. W celu realizacji wysyłki ww. materiałów dane udostępniamy firmie obsługującej mailing;
 3. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c;
 4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również w celu analitycznym polegającym na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, piksel Facebook, Salesmanago.pl, Yandex.Metrica. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe możemy zbierać w następujących przypadkach:

Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały przez Ciebie podane. Dane osobowe mogą być również w niektórych sytuacjach zbierane automatycznie za pomocą plików cookies, o czym jest mowa w polityce cookies dostępnej poniżej.


Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Bez ich przekazania nie możemy zrealizować ww. celów.


Przetwarzanie podanych przez Ciebie danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, następuje na podstawie Twojej decyzji. Tym samym podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – przez okres niezbędny do zorganizowania i przeprowadzenia webinarium;
 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres dostępności usługi Newsletter lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia;
 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 i 4 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Ci następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wobec profilowania;
 • przenoszenia Twoich danych osobowych;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).


Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


Z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Facebook, LinkedIn, Twitter oraz Instagram Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Portale wykorzystują zatwierdzone klauzule umowne lub stosują mechanizmy zabezpieczeń wskazane w RODO, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.


Administrator może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.


Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:

PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny lub które wpływają na Ciebie w podobny sposób. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania w celu realizowania działań marketingowych przez Administratora. Zautomatyzowane przetwarzanie danych pozwala na ocenę wybranych zachowań, tworzenie prognoz zachowań na przyszłość oraz wyświetlanie treści marketingowych. Nie ma to jednak wpływu na Twoją sytuację prawną. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty. Oznacza to, że w przypadku korzystania z Serwisu internetowego Administratora pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.


Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: 4 PEOPLE Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-012), przy ul. Św. Jana 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000713427, NIP: 6482561035, REGON: 240190664.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


POLITYKA COOKIES

 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu; 
 • zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej, obserwowania preferencji Użytkowników (w tym poprzez wbudowany kod Google Analytics, Salesmanago, Yandex.Metrika); 
 • zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych (piksel Facebook); 
 • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań; 
 • umożliwienia odesłania do strony zewnętrznego dostawcy, w tym właściciela portalu społecznościowego Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W każdym momencie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.


Należy mieć na uwadze, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym. Brak zmiany tych ustawień i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.